RSS Feed

Apache sunucuda IPv6 ayarları

August 3, 2013 by Oğuz Yarımtepe

Apache2 ile sunduğunuz alt alan adlarını IPv6 üzerinden erişilebilir kılmak isterseniz yapmanız gereken adımlar şu şekilde:

Apache2 varsayılan olarak hem v4 hem de v6  üzerinden erişimi destekler geliyor. Hali hazırda v4 ayarlarınızı bozmadan v6 için ayar yapıp yolunuza devam edebilirsiniz.

/etc/apache2/sites-enabled dizininde etkinleştirilmiş alan adlarınızdan birinin foo.edu.tr olduğunu varsayalım. foo.edu.tr için oluşturduğunuz basit bir sanal uç dosyası aşağıdakine benziyor olabilir.

<VirtualHost AAA.BBB.CC.DD>
DocumentRoot /var/www/foo
ServerName foo.edu.tr

<Directory /var/www/foo>
php_admin_value open_basedir /var/www/foo:/tmp
allow from all
Options -Indexes SymLinksIfOwnerMatch
</Directory>
</VirtualHost>

Burada VirtualHost etiketi içerisine IPv4 adresi yazmışız. v4 adresinden sonra köşeli parantezler içerisinde v6 adresini ekleyebilir veya * ile olası tüm adresleri kapsatabilirsiniz.

<VirtualHost AAA.BBB.CC.DD [2001:a98:a080:2:xxxx:xxxx:xxxx:xxx]>

Sonrasında /etc/apache2/ports.conf altında

NameVirtualHost *:80
Listen *:80

satırlarının olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Ben buradaki NameVirtualHost satırını # ile yorum satırı haline getirip tek tek IP adresi yazmayı tercih ettim. /etc/apache2/httpd.conf içerisine

NameVirtualHost AAA.BBB.CC.DD
NameVirtualHost [2001:a98:a080:2:xxxx:xxxx:xxxx:xxx]

satırlarını ekledim. Sonrasında yapılan ayarları Apache’nin algılaması için

$ sudo /etc/init.d/apache2 reload

komutunu çalıştırmalısınız. NameVirtualHost *:80 tanımında * kullanımlarında sanal uç dosyalarında da * kullanmak gerekiyor olabilir. * ile kullanımı denemediÄŸimi belirtmiÅŸ olayım. Buraya kadar yaptıklarınız ile v6 adresinden sunduÄŸunuz web sayfanıza eriÅŸmek isteyenlere Apache’nin cevap vermesini saÄŸladınız. Bu v6 adresine dışarıdan eriÅŸilebilmesi için eÄŸer bir ateÅŸ duvarı kullanıyorsanız web sunucusundaki servislere eriÅŸim için kural tanımlaması da yapmalısınız. Son olarak da DNS kayıtlarınızda v6 tanımlamasının olabilmesi için şöyle bir satır girmelisiniz:

foo.edu.tr.        IN      AAAA    2001:a98:a080:2:xxxx:xxxx:xxxx:xxx/code>


No Comments »

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *