RSS Feed

Farklı kodlamalı MySQL veri tabanına veri aktarmak

September 25, 2012 by Oğuz Yarımtepe

Olur da UTF-8 ayarları olan bir MySQL sunucudaki veri tabanından dışarı aktarılmış verileri kendi varsayılan ayarları UTF-8 olmayan MySQL sunucunuzda oluşturacağınız bir veri tabanına aktarmak isterseniz, veri tabanını UTF-8 kodlaması ile oluşturmak yetmeyebilir.

mysql > CREATE DATABASE db_adi CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;

COLLATE kısmına utf8_general_ci gibi başka bir değer de yazılabilir. Ne yazacağınıza eldeki dışarı aktarılmış ve içerisinde SQL komutları olan metin dosyasına bakarak karar verebilirsiniz. Oluşturulan tabloların COLLATE verileri size bilgi verecektir.

Dışarı aktarılmış dosyanın sql komutları başına şu üç satırı yazmak, sunucuya gönderilecek verilerin de UTF-8 olduğunu söylemenizi ve içeri aktarma sırasında verilerin varsayılan sunucu kodlamasına dönüştürülmesini önleyecektir.

SET NAMES 'utf8';
SET CHARACTER SET 'utf8';
SET COLLATION_CONNECTION = 'utf8_bin';


No Comments »

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *