RSS Feed

AB2012 ardından

February 20, 2012 by Oğuz Yarımtepe

Epeyce zaman geçmiÅŸ olmasına raÄŸmen ben de izlenimlerimi anlatayım. Bu seneki Akademik BiliÅŸim UÅŸak Ãœniversitesi‘nde idi. Necdet Yücel‘in dürtmesi ile Kaan Özdinçer ile 4 günlük Temel Linux ve Sistem Yönetimi eÄŸitimi vermek üzere UÅŸakta idik. Bu kurs için gelen 45 kadar kiÅŸi vardı. Ä°ki sınıf halinde bir kısmına ben ve Kaan konuÅŸtuk. DiÄŸer sınıfta Emre Eryılmaz konuÅŸtu. Ä°lk iki günkü eÄŸitimlerde ben konuÅŸmacı idim. Havanın karlı, yolların muhalefetli olmasına raÄŸmen sınıf içerisinde memleketin uzak yerlerinden gelenler yanında Bilkent, Dokuz Eylül, Ege gibi üniversitelerden gelen ama öğrenci ama bilgi iÅŸlem çalışanları vardı. Dinleyici kitlesi pek homojen olmamakla beraber, ilk günün öğleden sonrasından sonra bir iletiÅŸim ortamı yakaladığımı düşünüyorum. Benim için Akademik BiliÅŸim öncesi eÄŸitimlerdeki ilk tecrübemdi bu seneki. 2 gün boyunca camianın hem eskilerini gördüm, hem de kendi adıma eÄŸlendim. Seneye daha tecrübeli bir ÅŸekilde anlatırım diye düşünüyorum.

Linux EÄŸitimi yanında bu seneki AB’de farklı epey bir alanda eÄŸitim vardı. Daha önceki AB eÄŸitimlerini görenlere göre en fazla katılımın olduÄŸu etkinlik olmuÅŸ. Gönüllü çalışmalarla devam eden bu konferansa ilgiyi ve katılımı yüksek tutmak gerek diye düşünüyorum. Sanıldığının aksine güzel iÅŸler de oluyor içerisinde.


No Comments »

No comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *