RSS Feed

December, 2011

 1. Konsol iyidir

  December 23, 2011 by Oğuz Yarımtepe

  Bilgi İşlemde sanallaştırma ile sanal sunucular oluşturup kullanıyoruz. Citrix Xen Sunucu arayüzünden kolay bir şekilde sanal bir makine oluşturup herhangi bir sistemi oluşturmak mümkün.  Bugüne kadar sıkıntısız Linux kurduğumuz sanal makineler çalışıyor idi. Bugün makinelerden birisine ssh üzerinden erişmek istediğimde ulaşamadım. Citrix arayüzünden konsoluna bakayım dediğimde göremedim. Makineyi yeniden başlat dediğimde de Citrix arayüzünde bu işe engel olan başka bir süreç var diye hata verdi. Bu durumda hatayı aratınca Xen konsolundan yardım alabileceğimi gördüm.

  Tüm sanal makinelerin olduğu sunucunun bir de konsol arayüzü var. Xene özgü komutları çalıştırmak mümkün olduğu gibi bildiğiniz Linux. Sorunu görmek için


  xen task-list

  komutunu çalıştırmanız yetiyor. Çıkan konsol yanıtında “Pending” olarak bir sürecin iÅŸaretlenmiÅŸ olduÄŸunu gördüm. Sonrasında


  xe vm-reset-powerstate vm=makineniniziadi --force

  komutunu çalıştırdım. “… a domain still exits for the specified VM” diye bir mesaj verip altında da VM e ait bilgileri gördüm. Yazan bilgilerden birisi de domid idi.

  Sonrasında bu bilgiyi kullanarak


  /opt/xensource/debug/destroy_domain -domid yukaridakidomid

  demem yeterli oldu.

  İş yapan insan için elindeki sisteme sorun olduğunda ne kadar müdahale edebileceği en önemli nokta. Alt tarafında Linux olması, konsolla müdahale edilecek olması. Bunlar faydalı özellikler. Korkmamak lazım.


 2. Android için gerçek zamanlı “push” servisi

  December 17, 2011 by Oğuz Yarımtepe

  Android için gerçek zamanlı “push” servisine ihtiyacımız vardı. Hem Internet hem de Intranette çalışssın istiyorduk. Android için böylesi bir araÅŸtırma yapınca ilk akla gelen c2dm oluyor. android 2.2 ile gelen bu servis Google sunucularını kullanarak gerçek zamanlı olarak cihazınıza mesaj göndermenizi saÄŸlıyor. Gel gör ki bunu için Internet gerekiyor. En tipik örneÄŸi cihaz kapalı iken, Android Markete girip bir uygulamayı indir dedikdten sonra cihazınız açılıp Internete baÄŸlandıktan sonra o uygulamayı indirmeye baÅŸlaması.

  Biraz araÅŸtırınca MQTT kullanarak, bir aracı sunucu ile de bu iÅŸin yapılabileceÄŸini gördüm. Hatta yapılmış örnekler de bulmak mümkün. Ben buradaki örnek uygulamasını Android projesi olarak Eclipse’e aktardım. Yerelime “broker” denilen ve MQTT üzerinden iletiÅŸip gönderdiÄŸiniz mesajları Android cihazlara yollayacak olan bir sunucu kurdum. Tercihim Mosquitto‘dan yana oldu. Ubuntu için


  apt-add-repository ppa:mosquitto-dev/mosquitto-ppa

  demek ve sonrasında mosquitto paketini kurmak yeterli. Ayar dosyasında cihaz erişimleri için güvenlik tanımlamaları yapmak mümkün. Kullanıcı adı tanımlamak, üye olunacak başlıkları belirlemek ve bu başlıklar için cihaz IDleri tanımlamak mümkün.

  Varsayılan ayarlarla da örnek Android uygulaması çalışıyor. Derlemenin olabilmesi için MQTT için bir jar dosyasına ihtiyaç var. IBM sayfasından indirilebilir. wmqtt.jar dosyasını (J2SE dizini altındaki) Android projenizin derleme yoluna harici bir jar olarak eklemeniz gerekiyor.

  Gelen arşiv dosyası içerisinde wmqttSample.jar isimli bir de istemci örneği var. J2SE dizini altındaki bu uygulamayı yerelinizde


  java -jar wmqttSample.jar

  deyip çalıştırabiliyorsunuz. Gelen ekranda “Connect” kısmına tıklayıp sonrasında da “testing” dite bir baÅŸlığa üye olup yazdığınız mesajları “Publish” kısmına tıklayarak Android uygulamanızda görebilirsiniz.  Kaynak koddaki String topics[] = { “testing/#” }; kısmını testing olarak deÄŸiÅŸtirdim.

  Bu sayede yerel aÄŸda/Internet’te çalışan bir MQTT sunucu kullanarak bir API aracılığı ile (Python APIsi var) Android cihazlarınıza yerel/Internet üzerinden gerçek zamanlı mesajlar göndermiÅŸ olabilirsiniz.


 3. Andorid iso ile sanal makinede Android koÅŸturmak

  December 13, 2011 by Oğuz Yarımtepe

  Android için uygulama yazarken genel olarak Eclipse ve Android SDK kullanarak yazılan kod derleme sırasında sanal bir cihazda test ediliyor. Sanal makinenin açılması, oluÅŸan derlenmiÅŸ apknın makineye kurulması, kurulduktan sonra sizin açılan sanal cihazda etkileÅŸim ile menulerde gezinmeniz bazen yavaÅŸ olabiliyor. Beraber çalıştığımız öğrenciler X86 için derlenmiÅŸ ve sanal makineye kurmanızı saÄŸlayan bir iso bulmuÅŸlar. Projenin sayfasında sadece 2.2 için deÄŸil 2.3 ve farklı donanımlar için derlenmiÅŸ isoları da bulmak mümkün. Ben 2.2 olanını VirtualBox’a kurdum. Kurulum yapıldıktan sonra çıkan “Create Fake SD Card” seçeneÄŸini de aktif edip kurulumdan sonra sanal bir SD kart oluÅŸturulmasını saÄŸlamak gerekiyor. Android’in kurulacağı bir disk yanında Virtualbox’ta oluÅŸturulan sanal makineye ikinci bir disk ekleyip ext2 ile formatlayıp, etiket olarak SDCARD atanması da söyleniyor.[1][2]

  Sonuçta elinizde daha hızlı çalışan bir Android oluyor. Bu sanal Android’e dışarıdan bir apk kurmak da epey kolay. Bunun için Android SDK içerisinden çıkan adb komutunu kullanmak lazım:

  adb connect :5555

  ile cihaza bağlandıktan sonra


  adb install -r apk_dosyasi.apk

  komutu ile kurulum yapmak mümkün.

  Bu komut sonunda eğer sertifika hatası alınıyor ise uygulamanın kök dizininde önce


  update project --target hedef_cihaz_numarası --path .

  demek gerekiyor. Hedef cihaz numarası da


  android list targets

  komutu ile öğrenilebiliyor. android komutu da android-sdk içerisinde bulunuyor. Bu işlemden sonra


  ant -Dsdk.dir=android_sdk_yolu release

  ile uygulamanın bulunduğu dizinde bin altında imzalanmamış bir apk oluşturmak mümkün. Oluşan apkyı imzalamak için ise http://developer.android.com/guide/publishing/app-signing.html#ExportWizard adresinde yazılanları takip etmek yeterli. Sonrasında uygulamayı adb ile kurup sanal makinede denemek mümkün.


 4. Yeni nesil log tutma

  December 10, 2011 by Oğuz Yarımtepe

  Bir süredir bir log sunucusu kurmanın derdindeydik. Benim açımdan okunabilir bir ÅŸekilde tutmak önemli idi. Konsoldan dosya dosya bir takım grep bash iÅŸlemleri ile gerektiÄŸinde log analizi yapmak istemiyordum. Klasik yaklaşım syslog-ng ile bir sunucuda logları düz metin olarak tutmak idi. Necati Graylog2 ile MongoDB kullanarak log sunucusu kurduÄŸundan bahsetmiÅŸti. Ben de güncel yaklaşımı biraz araÅŸtırayım dedim. Sonuç olarak Logstash + Graylog2 çözümüne vardım.Aslında önerilen yaklaşım bu ikisine ek olarak bir de Elasticsearch kullanmak. Sebebi de Graylog2’nin arÅŸivleme özelliÄŸi üzerine kurulmamış olması. Elasticsearch ile arama ve arÅŸivleme iÅŸini büyük (örneÄŸin 5GB) veri tabanı boyutlarında hızlandırmak. Logstash bu iÅŸin hem sunucu hem de istemci tarafımda kullanılıyor.

  Logu gönderilmek istenen sunucularda logstash çalıştırılarak Linux konsolundan bildiÄŸimiz “tail” iÅŸlemi ile log dosyasına her eklenen satır ayar dosyasındaki çıktıya gönderiliyor. Sürekli bir takım kayıtların gönderileceÄŸi düşünülürse, gönderilecek kısmın doÄŸrudan veritabanı deÄŸil de bir kuyruk olması daha mantıklı. Bu noktada Logstash, RabbitMQ gibi mesaj kuyruÄŸu sistemleri ile haberleÅŸebiliyor.Altta Apache’nin eriÅŸim loglarını gönderdiÄŸim ayar dosyası var.


  input {

  file {
  type => "apache-access"
  path => "/var/log/apache2/other_vhosts_access.log"
  }

  }

  output {
  # Output events to stdout for debugging. Feel free to remove
  # this output if you don't need it.
  # stdout { }

  # Ship events to the amqp fanout queue named 'rawlogs"
  amqp {
  host => "A.B.C.D"
  exchange_type => "fanout"
  name => "rawlogs"
  }
  }

  A.B.C.D ile yazılan kısım RabbitMQ koşan ve log sunucusu görevi yapacak olan sunucunun IP adresi.

  Logu gönderilecek olan kısımda java komutunun çalıştırılabilir olması gerekir.

  Konsolda aşağıdaki komut ile ayar dosyasının okunup Apache erişim kayıtlarının mesaj kuyruğuna yollanması sağlanabilir.


  sudo java -Dlog4j.debug -Dlog4j.configuration=file:/home/oguz/logstash/log4j.properties -jar logstash-1.0.17-monolithic.jar agent -f logstash.conf


  Log sunucusu görevi görecek olan kısımda RabbiMQ yanında Graylog2 sunucusunun koÅŸması gerekiyor. Graylog2 sunucusunun ve web arayüzünün kurulum ve çalıştırılması wikisinde gayet güzel anlatılıyor. Logstashın’da çalışıp RabbitMQ kuyruÄŸundaki mesajları alıp Graylog2’nin anlayacağı Gelf biçiminde ona göndermesi gerekiyor. Ayar dosyası ÅŸu ÅŸekilde:


  input {
  amqp {
  # ship logs to the 'rawlogs' fanout queue.
  type => "all"
  host => "A.B.C.D"
  exchange_type => "fanout"
  name => "rawlogs"
  }
  }

  filter {

  grok {
  type => "apache-access" # for logs of type 'apache-access'
  pattern => "%{COMBINEDAPACHELOG}"
  }

  date {
  type => "apache-access"
  timestamp => "dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z"
  }
  }
  {>
  output {
  #stdout { }
  }>
  gelf
  {
  host => "A.B.C.D"
  }

  }

  Logstash burada Grok isimli filtreleme ile gelen mesajları biçimlendirip o ÅŸekilde kaydetmenizi saÄŸlıyor. Graylog2 web arayüzünde de kaydedilen log kayıtlarını anlık olarak görmek mümkün. Arayüz gerçek zamanlı olarak size sonuç gösteriyor. Filtreleme yapıp arama yapmanız rahat. Hangi uçlardan ne mesajı görmeniz gayet kolay. Otomatik olarak uçlardan gelen logları size toplu olarak gösteriyor.  Ä°ÅŸin 5651 kısmı için böylesi bir yaklaşım uygun mudur pek emin deÄŸilim. SorduÄŸum arkadaÅŸlar log kaydının metin olması, belli bir biçimi olması gerektiÄŸini söyledi. Ben bu veri tabanının “dump” edilmiÅŸ halini imzalasam ve saklasam da 5651 için uygun olur diye düşünüyor idim. Böyle deÄŸilse bile Logstash sadece log dosyanızın sonuna eklenen satırları anlık olarak iÅŸlediÄŸinden, hala elimizdeki log dosyalarını syslog-ng ile bir yerlerde saklamak mümkün. Bence bir web arayüzünden kaydı tutulan loglar ile ilgili neler olup bittiÄŸini görmek için güzel bir çözüm.